تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های زمینه ساده )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های زمینه ساده

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W026-50082-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W026-50082-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W001-50083-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W023-50083-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W023-50083-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W026-50083-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W026-50083-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W001-50084-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W023-50084-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W023-50084-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W026-50084-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W026-50084-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W001-50085-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W023-50085-A

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W023-50085-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W026-50085-A

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
W026-50085-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
W023-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
W026-50086-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W023-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W026-50087-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
W023-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
W026-50088-C

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
W023-50089-A

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
W026-50089-A