تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Boat , کشتی , کمک , کمکی ,
G074-10479-A

 , بنزین , نفت , نامناسب , کپسول , خاموش کننده دستی , سیلندر , کپسول , خاموش کننده دستی , سیلندر ,
R026-11212-C

 , مواد غذایی , سموم , خطر ,
N041-11117-A

 , تیر برق , سیم ,
Y091-12502-A

wear , cap , کپ , پوشش دهنده سر , بلندی ,
B032-11570-C

 , شکست و بند ,
X161-12225-C

 , زمان , حریق , بالابر ,
R013-10897-C

Vehicles , Enter , Site , Authority , Supervisor , مدیر , تردد , ماشین آلات , غیرمجاز , کارگاه ,
Y005-10732-C

Park , Workshop , door , کارگاه , پارکینگ , توقف , ممنوع ,
N036-10003-C

Machine , Repair , Maintenance , اقدام , بازیابی , تعمیرات ,
N100-10412-A

parking , pls , پارکینک , ممنوع ,
Y049-10056-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N057-12263-A

 , خوب , عالی , تجهیزات , وسایل , امن ,
G101-12347-C

 , قایق سواری , ماهیگیری ,
Y039-11067-C

 , ضروری , ایمن ,
B002-12459-C

Asbestos , گاز , پنبه کوهی , سمی , غبار ,
Y022-10755-A

 , تلفن همراه , در این مکان , ممنوع ,
N041-10974-C

 , عنصر شیمیایی , Na ,
N033-11459-A

pressure , هل ,
X065-11917-C

 , ممنوع , استعمال , دخانیات ,
N056-10959-C

 , هواکش , قبل از ,
B067-10857-A

closed , health , کالا , محافظت شده ,
N050-12067-C

 , محل ذخیره سازی , کلی ,
X267-12156-C

wood , چوب , سوله , معرق ,
X316-12127-C

 , باطری , خطر ,
N058-11041-A

Explosion , Hazard , Explosive , منفجره , آتش ,
Y024-10122-A

 , ترکیبات شیمیایی , So2F2 ,
N014-11429-A

 , ترکیب شیمیایی ,
Y026-11465-A

danger , NH3 , هشدار , NH3 ,
N024-12433-C

risk , avalanche , بهمن , افتادن , سرد ,
N022-11514-A

 , لاستیک , خطر ,
N038-10875-C

 ,  ,
X118-12530-C

Fragile , Roof , بام , شکستن , خطر ,
Y017-10207-A

 , میزان , محاسبه , طول , جرم ,
X079-12233-C

 , پیل ,
Y042-12268-A

mailroom , letter , اداری , ریاست ,
X027-12103-C

 ,  ,
X213-12523-C

Electrical , Maintenance , تعمیر , بازسازی , الکتریکی , خطر ,
R026-10606-C

Windsurfing , Boat , Craft , هشدار , شناور , بادی , خطر ,
R050-10553-C

 , محیط , ناسالم , خطر ,
R004-11058-C