همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
W028-10045-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B069-12261-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y071-10411-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y036-10026-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G070-10484-A

 , گارد , محافظ ,
Y019-12253-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y035-10698-C

Running , دویدن ,
R011-10073-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W033-10052-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
R036-10252-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y070-12267-A

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B071-10237-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B050-10626-C

x , ماده ,
R011-10351-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y056-10025-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N034-10213-C

 , نایستید ,
R069-12244-C

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B061-10253-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y077-10283-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
N071-10088-C

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W015-10173-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R043-50042-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
W031-10011-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
N030-10212-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B069-10339-A

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
R029-10049-C

 , بریدن , دست ,
R070-12275-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N070-10074-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G075-10491-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N050-10125-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W016-10020-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
N061-10001-A

 , گارد , محافظ ,
W009-12253-C

x , چیدن , چیدمان ,
B036-10347-C

راهنمایی , رانندگی , parking , پارکینگ , نکنید ,
P004-60288-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y049-10148-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R069-10328-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y086-10405-C

 ,  , موارد , مسایل ,
G029-10596-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y029-10216-C