تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , تعمیرات , گریس ,
N027-10345-C

 , راه پله , نردبان ,
R078-12278-B

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B056-10005-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B027-09990-A

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B070-12294-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y052-10200-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y086-10044-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y014-11699-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
W031-10328-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N071-09989-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
R028-10045-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y056-10034-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y061-10212-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N070-09988-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y049-10202-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
N027-10276-A

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
R036-10324-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N070-10010-A

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
Y019-10090-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W011-10428-A

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
W011-10218-A

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R016-10124-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y019-10070-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B052-10303-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W032-10213-C

 , پیچ ,
Y028-12274-C

 , بارمعلق ,
Y035-12251-C

 , بریدن , دست ,
R018-12275-A

 , بوت , کفش , پوتین ,
B070-12271-A

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W031-10167-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y069-10202-A

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R036-10165-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N049-10210-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R017-10070-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G061-12290-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N061-10021-C

x , چیدن , چیدمان ,
W015-10343-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y018-10100-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N053-10086-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W016-10166-A