تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , نایستید ,
Y011-12244-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N029-10020-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y061-10219-A

Fire , Alarm , حریق , آتش , شاسی , کلید , اعلام ,
W035-10257-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B005-10295-A

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y070-12266-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
R036-10201-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W031-10305-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R027-10014-A

quickly , action , سریعا , کنید , نا امن ,
B018-12297-C

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R077-10173-B

 , بارمعلق ,
R048-12252-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W009-10163-A

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
N070-10325-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
W026-50028-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
N050-10045-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R052-10220-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N005-10206-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N045-50020-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y018-10299-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N056-10201-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N070-10221-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R069-10014-A

 , چرخشی , گردشی ,
R011-11870-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y063-10025-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N029-10219-C

x , ماده ,
R048-10351-B

Permit , پرمیت , مجوز ,
W035-10123-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N056-09988-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G029-09993-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W032-10225-C

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,
Y052-10047-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N047-50020-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
R040-10041-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-09985-A

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y055-10004-C

Death  , مرگ ,
R063-10076-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N071-10293-C

 , چرخشی , گردشی ,
Y027-11870-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y055-12260-C