تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , مکان , امن , مناسب ,
G028-10178-C

 , الزامی , استفاده از , محل ,
B020-10910-C

 , ترکیب شیمیایی , C6H5Cl ,
N061-11448-C

Harmful , Radiation , هشدار , موج , خطرناک ,
Y038-10597-A

staircase , risk , trip , slide , سر , لیز ,
W032-11880-A

Speed , 70 , ممنوع , بیشتر از , بر ساعت ,
Y029-10108-C

 , اشعه , رادیواکتیو , ایکس ,
W100-12545-C

 , ممنوع , استعمال , دخانیات ,
N055-10959-C

High , Voltage , تیر برق , قدرت , الکتریسیته ,
R038-10593-B

 , تنها , بچه های , کمتر از , مجازند , سن ,
W030-10945-C

Reverse , Gear , don’t , به سمت , پشت , ممنوع ,
N066-10562-C

h2s , danger , toxication , breath , respiratory , هشدار , سمی , مسموم , بخار , ترکیب شیمیایی ,
N003-11797-A

 , برگه اطلاعات , نحوه , عملکرد , بخوانید ,
B069-11150-C

Flammable , شعله , سوختن ,
W018-10301-A

 , جوشکاری , هشدار , نور شدید ,
R005-11023-C

 , محدوده , هشدار , قرمز , خطرناک ,
Y017-11030-C

Men , Work , Worker , کار , درحال , خطر ,
Y060-10025-C

 , هشدار , وزش , طوفان ,
Y097-11296-A

 , هشدار , افتادن , پایین , برف ,
N052-11278-A

Toxic , Material , ماده , مضر ,
Y020-10220-C

Store , Correctly , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش ,
B063-10059-A

 , فیلمبرداری , عکسبرداری ,
Y011-10982-C

flammable , شعله , خیلی , زیاد , اشتعال , خطر ,
N026-10500-C

don’t , work , equipment , بوت , چکمه , پوتین , کار , داخل , ممنوع ,
R026-11723-C

 , سرد , سرما ,
Y062-12401-C

 , قطار , کار , واگن ,
W031-12504-C

 , ظرف ها , استفاده برای , مواد گوشتی , نپخته ,
W014-10852-C

report , boss , management , عیوب , عیب های , نامناسب , مدیر , خبر ,
W007-10364-C

risk , waves , micro , موج , میکرو , ریز ,
N059-11845-C

 , قبل از , داخل شدن , ضدعفونی کنید ,
B023-11167-C

 , اتمسفر , منفجر , قابلیت , خطر ,
R096-11038-B

tube , danger , height , lower , بالای سر , هشدار , تجهیزات ,
R055-11813-C

Asbestos , Removal , گاز , پنبه کوهی , سمی , غبار , خطر ,
Y052-10756-A

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W019-12276-A

 , دست , سر , صورت , استفاده از , نمایید ,
B039-10136-C

 , انتظامات ,
X335-12172-C

Loading , Unloading , بار زدن , خالی کردن , مکان ,
R049-10667-B

 , امن ,
G082-12417-C

 , تراشکاری , نپوشید ,
N058-12458-C

 , اشعه , رادیواکتیو , ایکس ,
Y044-12545-A