تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N048-12267-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W012-10290-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R015-10081-C

First , Aid , طبی , پزشکی ,
W012-10821-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
Y050-10122-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y055-11810-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
W012-11811-A

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R061-10079-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
Y063-10113-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R018-12260-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R050-09989-C

Climbing , Shelving , شلف ,
N069-10311-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y056-10091-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y019-10584-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y069-10037-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y036-10222-A

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
W016-10228-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W011-10120-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R027-10032-A

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
R030-10325-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
N027-10222-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y034-10222-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y027-10212-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B019-10057-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
W031-10026-A

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
N014-10262-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N049-10405-C

Mobile , Extinguisher , Foam , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
W008-10171-C

x , انفجار , شعله ,
Y069-10350-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y070-10120-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R052-12283-B

Stop , ایست ,
R028-10087-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R063-10414-A

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W031-10007-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y035-10014-C

x , فن , هود , هواکش ,
W031-10338-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N029-10293-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
W009-10626-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R017-10584-A

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
R069-10034-C