تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y077-09989-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R005-12267-A

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
R049-10569-B

 , دست , گیرافتادن ,
Y086-11289-A

 , گارد , محافظ ,
Y061-12253-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R070-10026-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
R019-10211-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W019-12255-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y035-10031-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
W010-10054-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y019-09989-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y016-10280-C

 , بالابر , سرویس ,
B030-12249-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N055-10261-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B052-10054-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y049-10584-C

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B049-12293-C

x , انفجار , شعله ,
N061-10350-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y052-10305-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y077-10225-C

 , پرمیت , مجوز ,
W019-12281-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B061-10129-A

Forklift , لیفتراک ,
N045-50024-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y070-10370-A

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
Y014-12301-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال , مجاز ,
G043-50040-A

Caution , احتیاط ,
Y035-10214-C

 , دست , گیرافتادن ,
W009-11289-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R013-10220-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y056-10261-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N017-10026-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
R036-10316-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W024-10021-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y005-10010-C

Climbing , Shelving , شلف ,
R070-10311-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B056-10266-A

 , دست , گیرافتادن ,
R005-11289-A

Caution , احتیاط ,
N049-10214-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y036-10219-A

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
Y076-10050-C