تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y061-10370-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W010-09992-A

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
N040-09994-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B070-10229-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N053-09988-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R052-10168-B

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y016-10025-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y048-12260-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
Y052-10218-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N053-10224-C

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B056-12295-A

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
W010-10029-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R027-10026-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R019-10072-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R052-10300-B

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N071-11810-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y018-09989-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
R019-11699-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W010-10249-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R061-12267-A

x , چیدن , چیدمان ,
B019-10343-A

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
R028-10451-C

دستورالعمل , استفاده , نحوه , کپسول , سیلندر , انواع , خاموش کننده , دی اکسید , کربن , co2 , گاز , foam , water , powder , پودر , خشک , آب , فوم , کف , Extinguisher ,
D003-10118-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
W010-12270-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y077-10211-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N030-10217-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W020-12300-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W010-10584-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B061-12265-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y017-10045-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y013-10015-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N047-50073-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W016-10225-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W031-09993-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R017-10352-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y071-10074-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y040-10042-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10301-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N050-10083-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R029-10203-C