تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
R028-10074-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
W020-10017-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G027-10052-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y076-10370-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N048-10071-A

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
W035-10251-C

Death  , مرگ ,
N019-10077-A

Entry , تردد , عبور ,
R035-10447-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W009-10359-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N011-10355-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B069-10332-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R043-50021-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y014-10023-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y018-10045-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y084-10202-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y069-10121-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W009-10348-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R061-12283-C

Death  , مرگ ,
R061-10076-A

x , چیدن , چیدمان ,
B029-10343-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W009-09992-A

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B019-10336-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R049-10019-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R049-10222-B

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y070-10324-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
W027-10043-C

Bioversal , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W031-10273-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N048-10024-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y084-10010-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
W009-12266-A

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B029-12286-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N013-10328-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B034-10290-C

 , دستگیره , پله ,
B036-12254-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y016-10205-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R017-10281-A

Fire , Alarm , حریق , آتش , شاسی , کلید , اعلام ,
W010-10257-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y071-10305-A

x , ماده , مواد , اسید ,
Y018-10349-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
R029-10278-C