تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
Y050-10344-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
B015-10342-C

 , پرمیت , مجوز ,
R014-12281-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
W009-10091-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N019-10033-C

x , انفجار , شعله ,
R053-10350-C

 , نایستید ,
R029-12258-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W015-10226-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
W015-10332-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
Y028-10288-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
R019-10037-C

x , ماده ,
W031-10351-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W016-10305-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R040-10038-C

 , درگیری , آستین ,
R027-12282-A

Danger , خطر , اخطار ,
N055-10035-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y018-10020-A

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
R061-10003-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N018-12267-A

 , بارمعلق ,
R050-12251-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
W012-10411-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N005-10020-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W028-10129-C

Lift , سنگین , کمر ,
W015-10326-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W008-10276-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
R014-10043-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N005-10215-A

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
Y040-10089-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
W011-10235-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
N014-10222-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N056-10261-C

 , عبور , تردد ,
B013-12277-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y070-10207-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y014-10206-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W015-12300-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R053-10263-C

 , پرمیت , مجوز ,
N052-12281-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
W012-10017-C

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B061-10304-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B030-10290-C