تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N048-10201-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
W015-10261-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N047-50057-C

 , کپسول , فشرده ,
R049-12279-B

Death  , مرگ ,
R030-10077-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B043-50002-C

 , بارمعلق ,
N053-12252-C

 , چرخشی , گردشی ,
W015-11870-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
R017-10440-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y013-10370-C

Death  , مرگ ,
N056-10077-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
R030-10240-C

x , ماده ,
Y014-10351-C

 ,  , موارد , مسایل ,
G071-10596-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R053-10165-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W008-10300-C

 , پیچ ,
N049-12274-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
W016-10113-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y005-10698-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y016-12263-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N014-10260-C

 , به کار نیاندازید ,
R027-11697-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y017-12267-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
W035-12270-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y017-10019-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N050-10121-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y017-10200-A

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R034-10166-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R069-10205-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y011-10201-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R073-10215-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
W032-10344-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
W012-09987-A

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R052-10698-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N011-10207-C

 , پیل ,
W019-12268-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R056-10019-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R016-10023-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R076-10261-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B075-10336-C