تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
N063-10088-C

 , درگیری , آستین ,
Y017-12282-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y071-10021-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B052-10005-C

 , پیچ ,
Y069-12274-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G036-09993-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N034-10219-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y069-10300-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
W008-10229-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y017-10213-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R071-12283-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
W028-12255-A

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
W028-10271-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y034-10207-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N014-10033-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B017-09990-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y036-10119-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R014-10584-C

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
W035-10259-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N005-10728-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
R005-10324-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
B028-12271-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B070-12284-A

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B048-10323-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N005-10036-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W010-10057-A

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B061-10249-A

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
R030-10270-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
R056-10296-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
W024-10411-C

 , بارمعلق ,
W028-12252-A

Danger , خطر , اخطار ,
W010-10035-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y077-10241-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B005-10057-C

Death  , مرگ ,
R052-10076-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
W012-10012-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y070-10220-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
W031-10222-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y056-10411-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N053-10219-A