تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
Y084-10270-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
G070-12257-A

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B034-12284-C

راهنمایی , رانندگی , سبقت , کامیون , پایان ,
P004-60062-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W019-10272-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R030-10084-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y071-10575-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N013-10091-A

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
R014-10050-C

 , نایستید ,
N036-12273-C

x , چیدن , چیدمان ,
B071-10347-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R056-10276-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
W032-10210-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
G029-10066-A

 , بارمعلق ,
Y048-12252-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R029-10216-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R036-10218-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B070-10735-C

 , گرم ,
R075-12250-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
R052-10026-C

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B019-12270-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N056-10575-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y052-10210-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W016-10575-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R075-10091-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R028-10023-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R013-10728-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R029-09985-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
N055-10211-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
W011-10061-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N005-10224-A

Disabled , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G047-50036-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y028-10305-C

x , تعمیرات , گریس ,
Y070-10345-C

Death  , مرگ ,
Y013-10077-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G024-10484-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W019-10252-A

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y084-10004-C

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
R070-12301-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B019-10054-A