تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N055-10113-C

x , چیدن , چیدمان ,
B071-10343-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W028-10024-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N071-10280-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N061-12283-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
R011-10037-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
R027-10302-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
W012-10313-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
R055-10224-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R071-12266-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
R036-10001-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R013-10280-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G070-10052-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y070-10608-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R078-10168-B

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y069-11811-C

 , نکشید , کشیدن ,
Y063-12280-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y013-10204-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W020-10254-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y053-10294-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
R048-10224-B

 , به کار نیاندازید ,
N056-11697-C

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
R015-10271-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , الکتریکی ,
R053-10320-B

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R070-10260-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y071-10305-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
W016-10296-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y035-10200-C

Running , دویدن ,
W032-10073-C

Caution , احتیاط ,
N050-10214-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y029-10025-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R053-10281-B

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B035-10231-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y013-11810-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
W010-10266-C

 , بارمعلق ,
R013-11035-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
W010-10309-C

 , بریدن , دست ,
W012-12275-C

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,
R030-10088-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y005-10204-A