تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y063-10281-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بارهای معلق

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,