تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60015-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور خودرو با یدک ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , یدک ,