تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B001-50044-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خشک کن دست

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,