تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60010-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور سواری ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , سواری ,