تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60019-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , موتوری ,