تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R034-10164-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی پودر و گاز

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,