تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60049-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 10 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 10 , ده , محدودیت , پایان ,