تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60052-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 40 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 40 , چهل , محدودیت , پایان ,