تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60053-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 50 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 50 , پنجاه , محدودیت , پایان ,