تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60055-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 70 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 70 , هفتاد , محدودیت , پایان ,