تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W010-10014-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط اشیاء

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,