تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R078-10094-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی کف

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,