تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R015-10124-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار کشیدن ممنوع

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,