تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-10569-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر صدای شدید

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,