تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10043-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 50 کیلومتر

Speed , 50 , سرعت , 50 ,