تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10050-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت لیفتراک 20 کیلومتر

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,