تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10072-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سطح داغ

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,