تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W035-10015-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,