تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N018-10048-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت لیفتراک 10 کیلومتر

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,