تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-10263-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات دوار

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,