تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y076-10019-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق گرفتگی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,