تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10306-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استفاده از لیفتراک به عنوان بالابر ممنوع

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,