تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10310-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ورود افراد دارای ایمپلنت های فلزی ممنوع

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,