تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N013-10217-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر ریزش کف

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,