تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P008-60285-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی ایستگاه تاکسی

راهنمایی , رانندگی , ایستگاه , تاکسی , taxi , stop , station ,