تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60105-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پیچ های پی در پی (نخستین پیچ به راست)

راهنمایی , رانندگی , پیچ , راست , جاده ,