تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60113-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی راه از راست باریک می شود

راهنمایی , رانندگی , جاده , مسیر , راست , باریک ,