تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60082-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 10 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 10 , ده , حداقل ,