تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60086-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 50 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 50 , پنجاه , حداقل ,