تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60088-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 70 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 70 , هفتاد , حداقل ,