تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60090-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 20 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 20 , بیست , حداقل , پایان ,