تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60093-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 50 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 50 , پنجاه , حداقل , پایان ,