تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60095-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 70 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 70 , هفتاد , حداقل , پایان ,