تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60096-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور فقط با زنجیر چرخ

راهنمایی , رانندگی , عبور , خودرو , سواری , زنجیرچرخ ,