تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N011-10440-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته

camera , ضبط , تصویر , فیم ,