تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N056-10019-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق گرفتگی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,