تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W019-10065-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی زباله را در سطل زباله بریزید

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,