تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W035-10098-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی آب و گاز

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,